Tên website: ancungruavang.vn

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm sức khỏe

Yêu cầu tính năng: Website one page, thiết kế sale page đăng thông tin sản phẩm, hình ảnh rõ ràng, có nút call to action

website ancungruavang.vn

Thể loại website: Website onepage, Thiết kế sale page

Chi phí: 4 triệu (bao gồm phí design 3 bản và phí thiết kế sale page)