Tên website: Blogbenh.net

Lĩnh vực hoạt động: Trang tin tức, cung cấp các thông tin về các loại bệnh.

Yêu cầu tính năng: tối giản, tối ưu về tốc độ load trang, có reponsive, hiệu ứng thumb nail

website-blogbenh

Thể loại website: Website tin tức

Mã nguồn: WordPress

Chi phí: 5 triệu